Xuân Phát Tài 6 – Tiểu Phẩm Hài Chuyện Tình Bụi Chuối

là một chương trình nghệ thuật thường niên, được tổ chức dịp đầu xuân mới. Năm nay đã là năm thứ 6 chương trình được tổ chức và đây là một trong những chương trình nghệ thuật uy tín hiện nay.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *