Gala Cười

Gala Cười 2016 – Bản chính thức Full HD

Gala Cười 2016 – Bản chính thức Full HD Gala Cười 2016 mang đến cho khán giả những tiếng cười vui vẻ, hài hước trong những ngày Tết. Thông qua các tiểu phẩm hài, các nghệ sỹ đã khắc họa nên một bức tranh xã hội, trong đó phê phán những thói hư, tật xấu, tiêu cực.

Gala Cười 2013 – Bản chính thức Full HD

Gala Cười 2013 – Bản chính thức Full HD Gala Cười 2013 mang đến cho khán giả những tiếng cười vui vẻ, hài hước trong những ngày Tết. Thông qua các tiểu phẩm hài, các nghệ sỹ đã khắc họa nên một bức tranh xã hội, trong đó phê phán những thói hư, tật xấu, tiêu cực.

Gala Cười 2012 – Bản chính thức Full HD

Gala Cười 2012 – Bản chính thức Full HD Gala Cười 2012 mang đến cho khán giả những tiếng cười vui vẻ, hài hước trong những ngày Tết. Thông qua các tiểu phẩm hài, các nghệ sỹ đã khắc họa nên một bức tranh xã hội, trong đó phê phán những thói hư, tật xấu, tiêu cực.

Gala Cười 2011 – Bản chính thức Full HD

Gala Cười 2011 – Bản chính thức Full HD Gala Cười 2011 mang đến cho khán giả những tiếng cười vui vẻ, hài hước trong những ngày Tết. Thông qua các tiểu phẩm hài, các nghệ sỹ đã khắc họa nên một bức tranh xã hội, trong đó phê phán những thói hư, tật xấu, tiêu cực.

Gala Cười 2014 – Bản chính thức Full HD

Gala Cười 2014 – Bản chính thức Full HD Gala Cười 2014 mang đến cho khán giả những tiếng cười vui vẻ, hài hước trong những ngày Tết. Thông qua các tiểu phẩm hài, các nghệ sỹ đã khắc họa nên một bức tranh xã hội, trong đó phê phán những thói hư, tật xấu, tiêu cực.

Gala cười 2016: Tiểu phẩm Quê Nhà

Gala cười 2016: Tiểu phẩm Quê Nhà Gala Cười 2014 mang đến cho khán giả những tiếng cười vui vẻ, hài hước trong những ngày Tết. Thông qua các tiểu phẩm hài, các nghệ sỹ đã khắc họa nên một bức tranh xã hội, trong đó phê phán những thói hư, tật xấu, tiêu cực.